Aktualności

Publikujemy w tym miejscu wszelkie aktualne informacje związane z sytuacją epidemiczną w Polsce i jej skutkach dla życia naszej Wspólnoty Parafialnej.

Termin bierzmowania

Bierzmowanie naszej młodzieży (uczniów, którzy w czerwcu ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej oraz tych, którzy ukończyli pierwszą klasę szkoły ponadpodstawowej) odbędzie się 13. października (wtorek) w kościele w Brynicy (o godzinie 18.30).

POSTANOWIENIA KSIĘDZA BISKUPA OPOLSKIEGO

38. maja 2020 ks. Biskup Andrzej Czaja wydał dekret, któego pełna treść znajduje sięna stronie: diecezja.opole.pl.

Pomoc ludziom starszym

LUDZIE STARSI mogą zwrócić się o pomoc
(zakupy, inne sprawy) do pań
z naszego Parafialnego Zespołu „Caritas”
telefony: 535-212-171 oraz 690-471-122